Zielone dachy i ogrody na dachach stanowią piękną ozdobę i alternatywę dla tradycyjnych, szarych połaci dachowych. W ekologiczny sposób przekształcają zagospodarowaną wcześniej przestrzeń w tętniące życiem wyspy zieleni. W krajobrazie miejskim stanowią namiastkę ogrodu oraz miejsc, w których można się zrelaksować lub spotkać w trakcie lub po pracy. Ogród dachowy może spełniać różne funkcje. Zielone dachy posiadają wiele walorów ekologicznych, ekonomicznych oraz estetycznych:

 • redukcja kosztów chłodzenia i ogrzewania o około 20 – 25 %
 • dodatkowa ochrona dachu przed czynnikami środowiskowymi (np. grad, silne wiatry)
 • retencjonowanie wody opadowej i odciążenie kanalizacji
 • oczyszczanie powietrza z pyłów i gazów
 • ochrona przed hałasem 12 cm redukuje ok. 40 dB
 • poprawa mikroklimatu miejskiego – zwiększenie wilgotności i obniżanie temperatury
 • odtworzenie powierzchni biologicznie czynnej
 • zdrowe i przyjazne otoczenie – wzrost bioróżnorodności

Zielone dachy można zakładać na:

 • dachach budynków mieszkalnych: płaskich, spadzistych i skośnych
 • garażach i budynkach gospodarczych
 • wiatach garażowych
 • altanach ogrodowych
 • małej architekturze ogrodowej
Zielony dach w Tannheim