Pielęgnacja zielonego dachu zależy od jego rodzaju . Posiadając zielony dach ekstensywny z rozchodnikami i drobnymi bylinami pielęgnacja jest łatwa i polega na sporadycznym podlewaniu zieleni w okresach intensywnej suszy oraz sprawdzeniu urządzeń technicznych na dachu.

Dach zielony intensywny (z bylinami, krzewami, drzewami, trawnikiem) wymaga częstej pielęgnacji, podobnie jak w przydomowych ogrodach. Koszenie trawy, podlewanie, pielenie oraz nawożenie są wymagane by zielony dach pięknie wyglądał.

Poniżej zestawienie czynności pielęgnacyjnych dla obu typów dachów zielonych.

Rodzaj czynności

Dach ekstensywny

Dach intensywny

Nawadnianie

podczas kiełkowania nasion i wzrostu roślin nawet codziennie (pielęgnacja powykonawcza) a później tylko w okresach długotrwałej suszy

przez cały rok, szczególnie w okresach suszy

Uzupełnianie roślin

aż do osiągnięcia wymaganego pokrycia roślinami (pielęgnacja powykonawcza)

aż do osiągnięcia wymaganego pokrycia roślinami (pielęgnacja powykonawcza)

Uzupełnienie substratu

w czasie pielęgnacji powykonawczej 1 raz na miesiąc, później w miarę potrzeb

w czasie pielęgnacji powykonawczej 1 raz na miesiąc, później w miarę potrzeb

Usuwanie niepożądanych samosiejek i chwastów

2 razy w roku lub w miarę potrzeb

1 raz na miesiąc w okresie marzec-listopad

Nawożenie

1 raz w roku

2 razy w roku (jesień i wiosna)

Czyszczenie urządzeń odwadniających

2-4 razy w roku

4-6 razy w roku

Utrzymywanie wolnych od roślinności obrzeży i stref bezpieczeństwa

2 razy w roku

3-4 razy w roku

Usuwanie odpadów naniesionych przez wiatr, ptaki ewentualnie ludzi

2 razy w roku

3-4 razy w roku

Przycinanie roślin

nie dotyczy

2 razy w roku

Koszenie

nie dotyczy

2-4 razy w miesiącu

Kontrola sprawności systemu nawadniającego

najczęściej nie dotyczy

co najmniej raz na miesiąc, w okresach nawadniania częściej