Przy pielęgnacji zielonych dachów należy wyznaczyć cele pielęgnacyjne dostosowane do typu zazielenienia oraz formy wegetacji. Posiadając zielony dach ekstensywny z rozchodnikami i drobnymi bylinami zalecana jest pielęgnacja 1-2 razy do roku. Pielęgnacja zazielenienia ekstensywnego polega głownie na sporadycznym podlewaniu zieleni w okresach intensywnej suszy oraz przy większej ekspozycji na słońce lub nachyleniu, sprawdzeniu urządzeń technicznych oraz opasek żwirowych by nie zarastały roślinnością, usuwaniu samosiewek roślin drzewiastych, czasami na siewie uzupełniającym lub dosadzaniu roślin oraz uzupełnianiu substratu w razie erozji.

Dach zielony z zielenieniem intensywnym (z bylinami, krzewami, drzewami, trawnikiem) wymaga częstej pielęgnacji, podobnie jak w przydomowych ogrodach. Polega ona głównie na spulchnianiu podłoża i oczyszczaniu go z niepożądanych roślin, nawożeniu, ochronie roślin, koszeniu i cięciu, usuwaniu liści, kontroli urządzeń technicznych oraz nawadniających, oczyszczaniu opasek żwirowych z roślinności oraz zabezpieczaniu roślin przed zimą.

Poniżej zestawienie czynności pielęgnacyjnych dla zielonych dachów.

Rodzaj czynności

Dach ekstensywny

Dach intensywny

Nawadnianie

podczas kiełkowania nasion i wzrostu roślin nawet codziennie (pielęgnacja powykonawcza) a później tylko w okresach długotrwałej suszy

przez cały rok, szczególnie w okresach suszy

Uzupełnianie roślin

aż do osiągnięcia wymaganego pokrycia roślinami (pielęgnacja powykonawcza)

aż do osiągnięcia wymaganego pokrycia roślinami (pielęgnacja powykonawcza)

Uzupełnienie substratu

w czasie pielęgnacji powykonawczej 1 raz na miesiąc, później w miarę potrzeb

w czasie pielęgnacji powykonawczej 1 raz na miesiąc, później w miarę potrzeb

Usuwanie niepożądanych samosiejek i chwastów

2 razy w roku lub w miarę potrzeb

1 raz na miesiąc w okresie marzec-listopad

Nawożenie

1 raz w roku

2 razy w roku (jesień i wiosna)

Czyszczenie urządzeń odwadniających

2-4 razy w roku

4-6 razy w roku

Utrzymywanie wolnych od roślinności obrzeży i stref bezpieczeństwa

2 razy w roku

3-4 razy w roku

Usuwanie odpadów naniesionych przez wiatr, ptaki ewentualnie ludzi

2 razy w roku

3-4 razy w roku

Przycinanie roślin

nie dotyczy

2 razy w roku

Koszenie

nie dotyczy

2-4 razy w miesiącu

Kontrola sprawności systemu nawadniającego

najczęściej nie dotyczy

co najmniej raz na miesiąc, w okresach nawadniania częściej