Opis inwestycji: Zielone dachy zostały zaprojektowane na budynku Kampusu Uniwersytetu Warszawskiego planowanego w kwartale ulic Żwirki i Wigury, Banacha i Pasteura. Ciągi komunikacyjne, zieleń intensywna i donice z drzewami znajdują się na stropie garażu podziemnego.

Inwestor: Uniwersytet Warszawski
Rok instalacji: 2024
Firma wykonawcza: BUDMECH/ Ogrodownia Sp. z o.o.