Opis inwestycji: Projekt Gdynia Waterfront II będzie obejmował zabudowę
wielofunkcyjną obejmującą przestrzeń komercyjną (handlową i kulturalną)
i zabudowę mieszkaniową.

Inwestor: Vastint Poland Sp. z o.o.
Rok instalacji: 2022
Firma wykonawcza: DUET Konopka Sp. z o.o. /BUDMECH