Zielony dach solarny i retencyjny Solar15, to propozycja firmy Optigrün kierowana do najbardziej wymagających inwestorów, którym zależy na maksymalnym wykorzystaniu powierzchni dachu. Na jednej przestrzeni można stworzyć dach zielony retencjonujący wodę opadową oraz zamontować panele fotowoltaiczne. Jeden dach, wiele możliwości!

Zielony dach solarny i retencyjny Optigruen Solar15 instalowany jest bez konieczności przebijania dachu, jest on balastowany poprzez obciążenie strukturą (warstwami) dachu zielonego, która stabilizuje go i zabezpiecza przed siłą ssącą wiatru. Zaletą takiego rozwiązania systemowego jest to, że konstrukcja nośna instalacji fotowoltaicznej nie musi ingerować w konstrukcję dachu i izolację wodochronną, przez co odpadają prace izolacyjne na dachu, które mogą powodować jego uszkodzenia. Dodatkowo system utrzymywany obciążeniem ze względu na niedużą pracochłonność i szybkie układanie jest tańszy niż tradycyjne stojaki mocowane do konstrukcji dachu.

Optigruen – Solar15 jest zaprojektowany tak, że na niewielkiej powierzchni jest możliwe ustawienie modułów w wąskich szeregach i tym samym wysokie uzyski. Roślinność znajduje się również pod modułami, dzięki specjalnej włókninie rozprowadzającej wodę, co pozwala na pokrycie większych przestrzeni dachowych zielenią. Uzyskujemy przez to lepsze chłodzenie otaczającej instalacji solarnej poprzez transpirację wody z roślin. Struktura warstw dachu zielonego oraz roślinność dobierana jest tak, aby można było zapobiec konstrukcyjnie zacienianiu przez wysokie rośliny. Wokół modułów fotowoltaicznych stosowane są nisko rosnące rośliny rozchodnikowe, podczas gdy na pozostałych powierzchniach mogą być uprawiane wyższe gatunki traw i ziół, co zwiększa bioróżnorodność zielonych dachów.

Rozwiązanie „Optigruen – Solar15” do dachów zielonych z instalacją solarną należy przewidzieć już w fazie projektowania. Technicy z firmy Optigruen przygotowują plany rozmieszczenia systemu solarnego oraz wyliczają wymagane obciążenie do zbalastowania systemu. Firma odpowiedzialna za instalację dachu może ułożyć kompletny „fotowoltaiczny dach zielony”, to znaczy stojaki instalacji solarnej i warstwy dachu zielonego. Zanim zostanie wprowadzona roślinność, instalator urządzeń solarnych powinien zamontować moduły i wykonać prace elektryczne. Obsadzanie powierzchni dachowych roślinnością wykonywane jest na koniec, aby rośliny nie uległy uszkodzeniu.

Zielony dach solarny Optigruen

Czytaj więcej:

liderbudowlany.pl