Opis inwestycji: Zespół budynków wielorodzinnych z usługami.
Projekt obejmuje dachy intensywne odwrócone (FKD60) oraz dachy
komunikacyjne. Projekt będzie realizowany etapami.

Inwestor: Yareal Polska Sp. z o.o.
Rok instalacji: 2023
Firma wykonawcza: Werbena Art.