Opis inwestycji: Faza III inwestycji obejmowała wykonanie budynku
mieszkalnego z rozległym zielonym dachem o powierzchni około 400 m2,
na którym zastosowano matę FKD25.

Inwestor: Malik Development Sp.j.
Rok instalacji: 2023
Firma wykonawcza: BUDMECH