Opis inwestycji: Zespół budynków wielorodzinnych. Projekt obejmował
wykonanie dachów intensywnych z wykorzystaniem maty FKD60,
dachów płaskich ekstensywnych i dachów komunikacyjnych (FKD12).

Inwestor: Develia
Rok instalacji: 2023
Firma wykonawcza: DEK-BUD Michał Jańczuk/Wizual Projekt