Opis inwestycji: Faza I inwestycji obejmuje budowę budynku Natural
z trawnikami (mata FKD40) oraz chodnikami (mata FKDPlus) na stropie
garaży podziemnych.

Inwestor: Nexity Polska Sp. z o.o.
Rok instalacji: 2023
Firma wykonawcza: TrueTrade&Technology