Opis inwestycji: Zespół budynków wielorodzinnych GA na terenach poprzemysłowych. Faza III obejmowała budowę kolejnego budynku wielorodzinnego z dachami zielonymi na stropie garażu podziemnego.
Kolejne etapy są w fazie projektowania.

Inwestor: Wiepofama S.A.
Rok instalacji: 2021
Firma wykonawcza: TrueTrade&Technology