W naszych nowościach rynkowych pojawiło się rozwiązanie OPTIGRÜN-SOLAR SOLon, które może być instalowane w bezpiecznej pozycji przy niewielkich obciążeniach. Zalety systemu OPTIGRÜN-SOLAR SOLon można dostrzec zwłaszcza z istniejącymi już dachami zielonymi, o ograniczonych rezerwach konstrukcyjnych.

Wydajność energetyczna systemu pionowego jest porównywalna z konwencjonalną elewacją zielonego dachu o ułożeniu wschód-zachód. Nawet wcześniejsze straty energii spowodowane opadami śniegu można zminimalizować. Dodatkowo pionowa elewacja zapewnia równomierny dopływ światła i wody do roślinności, dzięki czemu zielony dach może się optymalnie rozwijać.

Wszystkie te zalety sprawiają, że OPTIGRÜN-SOLAR SOLon jest ekonomicznym rozwiązaniem dla zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich.

Więcej informacji: www.optigruen.pl info@optigruen.pl

Solyco Solar AG i Optigrün international AG

Przyszłościowa współpraca w dziedzinie zielonych dachów solarnych

Solyco Solar AG, wiodąca firma w dziedzinie odnawialnych źródeł energii, oraz Optigrün international AG, wiodący na rynku dostawca systemów dla zielonych dachów i budynków w Europie, rozpoczynają obiecującą współpracę w dziedzinie zielonych dachów i systemów fotowoltaicznych. Innowacyjny produkt SOLon, który został opracowany przez Solyco w ścisłej współpracy z Optigrün, został wprowadzony na rynek w ramach tej współpracy.

Partnerstwo obu firm łączy specjalistyczną wiedzę i doświadczenie w celu promowania wielofunkcyjnego wykorzystania dachów dla zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich. Produkt SOLon jest wynikiem intensywnych badań i rozwoju Solyco i został specjalnie zaprojektowany do stosowania na zielonych dachach. Ze względu na pionową orientację i dwupłaszczyznowość modułów słonecznych, w ciągu dnia występują dwa szczyty produkcji energii elektrycznej. Rano, gdy słońce wschodzi, i po południu, gdy słońce zachodzi i oświetla tylną stronę. Zielony dach od Optigrün zapewnia również inne korzyści, takie jak zachowanie naturalnego bilansu wodnego, zwiększenie bioróżnorodności, spełnienie ograniczeń dotyczących zrzutu i zmniejszenie ładunku wody deszczowej, a także wzrost wydajności systemu fotowoltaicznego ze względu na niższe temperatury powierzchni i wiązanie drobnego pyłu.

Współpraca między Solyco i Optigrün stanowi zatem przyszłościową współpracę mającą na celu połączenie zalet fotowoltaiki i zielonych dachów. Dzięki doświadczeniu Solyco w sektorze energii słonecznej i wieloletniej wiedzy Optigrün w dziedzinie zielonych dachów i budynków, obie firmy są idealnie przygotowane do oferowania klientom wysokiej jakości, zrównoważonych i wydajnych rozwiązań.

Do pobrania