Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym artykułem na portalu ekspert budowlany.

Dach zielony bioróżnorodny przyjazny dla pszczół

Już od dawna wymieraniem gatunków zagrożone są nie tylko egzotyczne gatunki zwierząt i rośli, ale również w przypadku wielu naszych rodzimych gatunków ptaków jak pokląska lub skowronek zwyczajny, czy czajka da się zauważyć istotny spadek populacji. Przyczyny: zmniejszające się powierzchnie do życia oraz coraz mniej dostępnego pożywienia.Studium naukowców holenderskich, niemieckich i brytyjskich wykonane w 2017 roku podało jednoznaczne liczby świadczące o ogólnym wymieraniu owadów. To niepokojąca sytuacja, gdyż owady są nieodzowne dla ekosystemów a tym samym stanowią dla nas podstawę egzystencji. Zapylają one rośliny, stanowią pożywienie dla wielu gatunków zwierząt, ich larwy rozkładają materiał organiczny i wytwarzają żyzną glebę. Mają one duże znaczenie także dla medycyny i badań.
Dach zielony jako działanie kompensujące
Rozległe zamykanie powierzchni gruntowych poprzez zabudowę praktycznie nie pozostawia miejsca dla dziewiczej przyrody, co powoduje zanikanie naturalnych habitatów dla owadów i ptaków. Coraz częściej wykorzystuje się zielone dachy, aby stworzyć w miastach nową przestrzeń dla natury na terenach osiedli i miast, ponieważ jest to szczególnie efektywne działania kompensujące. Jeśli przykładowo ma zostać przygotowany nowy teren przemysłowy, na którym gniazduje duża liczba ptaków, to można wykorzystać dachy budowanych obiektów by stworzyć alternatywne środowisko do rozwoju danego gatunku. Aby taki dach spełnił wszystkie warunki, które spowodują, że ptaki wykorzystają go do gniazdowania, zazielenienie tego dachu należy zaplanować i zrealizować wspólnie z biologami.
Od prostego dachu zielonego do dachu bioróżnorodnego
OPTIGRÜN mocno stawia na dachy bioróżnorodne, czyli formę dachu zielonego o szczególnie wysokiej różnorodności gatunków. Ekstensywny dach zielny, na którym stosuje się głównie rośliny gruboszowate kryjące glebę oraz rośliny rozchodnikowe, można przy stosunkowo niewielkim dodatkowym nakładzie przekształcić w jeszcze bardziej wartościowe i gatunkowo zróżnicowane miejsce dla zwierząt i ludzi.
Modelowanie powierzchni przez zróżnicowanie wysokości substratu jest jednym z komponentów bioróżnorodności. Substraty układane są na różnych wysokościach a miejscami tworzy się wzniesienia, aby możliwe było nasadzenie traw, ziół, bylin, krzewów a nawet małych drzew, które posiadają dłuższe korzenie i mają większe zapotrzebowanie na wodę i składniki odżywcze. Dodatkowo tworzy się w ten sposób niezamarzające miejsca schronienia dla organizmów żyjących w glebie. Zagłębienia, w których może przejściowo spiętrzać się woda, służą ptakom i owadom jako poidła. Na zielonym dachu da się jednak również zintegrować powierzchnie wodne o trwałym charakterze jak małe oczka wodne, które przyczyniają się do jego estetycznego zróżnicowania, podobnie jak soczewki piasku i powierzchnie żwiru gruboziarnistego. Te powierzchnie pozbawione roślinności są w dodatku ważnym warunkiem dla zasiedlania się różnych gatunków zwierząt. Zabezpieczone przed wiatrem miejsca do gniazdowania jak budki lęgowe lub ule, ale także martwe drewno w postaci gałęzi lub plastry wycięte z pnia drzewa oferują owadom i ptakom trwały habitat do życia. Jeśli przy doborze roślin przestrzega się odpowiednich list gatunków w zależności od koloru kwiatów i okresu kwitnienia, to niemal przez cały rok będą one miały dostęp do wystarczającej ilości pożywienia. W zasadzie dach zielony można uszlachetnić poprzez różne moduły bioróżnorodności uzyskujące szczególną funkcję. Jeśli postarać się o utrzymanie nowo stworzonych habitatów, to dach bioróżnorodny jest wskazaną i długowieczną podstawą bytowania dla dużej różnorodności gatunków.
Elastyczność przy tworzeniu dachów zielonych
Aby móc zapewnić tak wszechstronne i efektywne kształtowanie powierzchni dachowych, struktura dachu musi sprostać wysokim wymaganiom. Dzieje się tak dlatego, że najważniejsze elementy trwałego i łatwego w pielęgnacji dachu zielonego to równocześnie największe wyzwania: możliwie niewielkie obciążenie dla konstrukcji dachu, trwała ochrona izolacji dachu, optymalna regulacja przepływu wody i idealna baza dla wzrostu zdrowej i zróżnicowanej roślinności.
Materiały zabezpieczające dla izolacji wodochronnej dachu, czy różne elementy drenażu na rozległych powierzchniach dachowych zapewniają bezpieczne odprowadzanie nadmiaru wody. Równocześnie spowalniają jej odpływ do kanalizacji, retencjonując wodę, sprzyjając możliwie jak najdłuższemu jej gromadzeni na dachu a tym samym zapewniając zaopatrzenie roślinności w wodę. Idealnym podłożem dla dużego wyboru różnych typów roślin są opracowane przez OPTIGRÜN specjalne substraty, które w porównaniu z normalną ziemią do uprawy roślin wykazują się atutami nie tylko w postaci znacznie mniejszego ciężaru i łatwiejszego przygotowania, lecz także przede wszystkim szczególnie wysoką zdolnością gromadzenia substancji odżywczych i wody. W zależności od wielkości powierzchni dachu i różnorodności roślin stosowane są różne typy substratów.
Różne typy oferowanych przez OPTIGRÜN dachów zielonych nie są sztywnymi systemami, lecz ze względu na swoją elastyczność umożliwiają zróżnicowane aranżacje z dużym urozmaiceniem gatunków roślin. Prawie wszystkie rozwiązania dla dachów zielonych firmy OPTIGRÜN można zatem zrealizować w formie dachu bioróżnorodnego. Nie odgrywa przy tym żadnej roli, czy chodzi o nowy dach czy też już istniejący dach zielony. Poprzez zastosowanie modułów bioróżnorodności niemal każdy dach zielony można trwale ulepszyć pod względem ekologicznym i optycznym.
Nowa mieszanka siewna „Biodiversität“ firmy OPTIGRÜN
Liczne zrealizowane już w przeszłości obiekty pokazują, że nie chodzi tu o żadną martwą teorię, lecz że to naprawdę funkcjonuje. Na podstawie doświadczeń z tymi obiektami firma OPTIGRÜN stworzyła specjalną bioróżnorodną mieszankę siewną służącą podwyższeniu różnorodności gatunków na dachach zielonych. Zawiera ona 55 różnych gatunków wieloletnich ziół, wykazuje się długim okresem kwitnienia od kwietnia do października i w zależności od regionu osiąga piękny efekt kwitnięcia roślin. Mieszankę tę można uzupełnić mieszanką siewną składającą się z 23 ziół jednorocznych i mieszanką 11 gatunków traw. Szczególnie w przypadku dużych powierzchni dachowych można wykazać się niemal nieograniczoną kreatywnością. W ten sposób można stworzyć wartościową życiową przestrzeń nie tylko dla zwierząt i roślin. Dach zielony jako składnik zrównoważonego budownictwa znacznie poprawia również otoczenie do pracy i życia dla człowieka. Dachy użytkowe mogą służyć jako dodatkowa powierzchnia mieszkalna, miejsce do zabawy, uprawiania sportu czy też do spotkań. Po prostu podwyższają one jakość życia.
Optigruen International AG
info@optigruen.pl
Tel. 32 757 60 17