Opis inwestycji: Planowana jest druga faza projektu. Projekt obejmował wykonanie dachów intensywnych (mata FKD60) i chodników z użyciem maty FKD25.

Inwestor: LALAK DEVELOPMENT SP Z O.O.
Rok instalacji: 2023
Firma wykonawcza: TrueTrade&Technology/ Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Sanitex Sp. z o.o.