Opis inwestycji: Projekt obejmował aranżację zieleni oraz placu zabaw dla dzieci na terenie nowo budowanego osiedla mieszkaniowego.
Zastosowano następujące warstwy systemowe: włókninę dyfuzyjną RSV120 do dachów odwróconych, matę drenażową FKD25 pod zieleń i chodniki,
FKD25 PLUS pod drogę przeciwpożarową oraz włókninę filtracyjną FIL105.

Inwestor: Turret Development Sp. z o.o.
Rok instalacji: 2012
Firma wykonawcza: Werbena Art