Opis inwestycji: Na dachu został zainstalowany system zabezpieczający przed osuwaniem się warstw typ T.

Inwestor: Gmina Miejska Iława
Rok instalacji: 2011
Firma wykonawcza: Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe PRIMBUD Sp. z o.o.