Opis inwestycji: Zielone dachy intensywne z nasadzeniami oraz ciągi komunikacyjne stanowią główną część zagospodarowania
nawierzchni na stropie garażu podziemnego.

Inwestor: Bouygues Immobilier Polska Sp. z o.o.
Rok instalacji: 2012
Firma wykonawcza: Werbena Art