Opis inwestycji: Projekt obejmował wykonanie dwóch zielonych dachów skośnych na saunach wchodzących w skład kompleksu sportowo – rekreacyjnego. Powierzchnia dachów wynosi 160m2.

Inwestor: Miasto Poznań reprezentowane przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji oraz Termy Maltańskie Poznań
Rok instalacji: 2011
Firma wykonawcza: GARTE Sp. z o.o.