Opis inwestycji: Zielone dachy ekstensywne oraz intensywne Optigrün zostały wykonane przez firmy Polbet oraz TrueTrade &Technology z Katowic.
Powierzchnie zielone znajdują się na dachu budynku B1, nad galerią handlową

Inwestor: Develia S.A.
Rok instalacji: 2012
Firma wykonawcza: TrueTrade&Technology