Opis inwestycji: W projekcie przewidziano rozwiązanie systemowe Optigrün dla dachów zielonych ekstensywnych o powierzchni 1 ha
oraz intensywnych o powierzchni 450 m2. Powierzchnia została urozmaicona dachem naturalnym o powierzchni 2000 m2.

Inwestor: Hotel Narvil
Rok instalacji: 2012
Firma wykonawcza: DUET Konopka Sp. z o.o.