Opis inwestycji: Na dachu hali o powierzchni ok. 1200m2 został zainstalowany dach zielony biosolarny. Systemowe moduły Optigruen
zostały zintegrowane z panelami fotowoltaicznymi.
Inwestor: Schachermayer Polska Sp. z o.o.
Rok instalacji: 2020
Firma wykonawcza: APK Dachy Zielone Sp. z o.o.