Opis inwestycji: Projekt zakładał budowę ciągów, aranżację zieleni oraz placu zabaw na terenie nowo budowanego osiedla mieszkaniowego.
Zastosowano następujące warstwy systemowe: włókninę dyfuzyjną RSV120 do dachów odwróconych, matę drenażową FKD40 pod zieleń i chodniki oraz
FKD25 PLUS pod drogę przeciwpożarową.

Inwestor: Bre.locum S.A
Rok instalacji: 2011
Firma wykonawcza: Wizual Projekt