Opis inwestycji: Projekt zakładał wykonanie dachu ekstensywnego
nieużytkowego o powierzchni 1300m2. Na dachu została zainstalowana
mata retencyjno drenażowa FKD55.

Inwestor: ALDI Sp. z o.o.
Rok instalacji: 2014
Firma wykonawcza: BAUMATECH Sp. z o.o.