Opis inwestycji: Projekt składa się z ośmiu budynków wielorodzinnych. Pod budynkami znajdą się garaże podziemne i zieleń na stropach.

Inwestor: Moderna Holding Sp. z o.o.
Rok instalacji: 2023
Firma wykonawcza: TrueTrade&Technology